Mi smo Udruga Prospero

Udruga “Prospero” je nevladina neprofitna organizacija koja je osnovana 21. kolovoza 2003. godine kao odgovor nezaposlenosti i lošeg položaja u društvu.  Udruga je samostalna, dobrovoljna, interesna organizacija neovisna o vlasti, političkim strankama, vjerskim zajednicama i slično. Djelovanje Udruge temelji se na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti, te  načelu demokratskog ustroja, javnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Kroz udrugu povećavamo svijest javnosti i institucija o ženskim ljudskim pravima, potrebi njihovog zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja kroz edukaciju i prekvalifikaciju te brinemo za dostojanstvo i prava siromašnih i socijalno isključenih kategorija.

Naša Misija je osnaživanje i aktivnost žena za dobrobit obitelji i zajednice.

Ciljevi Udruge su:

 • Osnaživanje žena putem samozapošljavanja i stjecanje kontrole nad vlastitim životom
 • Unapređenje položaja žena i izgradnja civilnog društva putem savjetovanja i edukacija
 • Unapređenje odnosa među spolovima,  psihosocijalnog i ekonomskog statusa žena i  mladih, putem projekata namijenjenih ženama i mladima, različitog etničkog i socijalnog porijekla kao i javnosti općenito kroz edukacijske oblike rada.
 • Promicanje održivog razvitka, socijalne kohezije i eko-društvenog razvoja zajednice

Vrijednosti i principi djelovanja Udruge Prospero

 • Jednakost članica i članova udruge
 • Otvorenost u komunikaciji i međusobno povjerenje
 • Odanost udruzi i spremnost na rad
 • Transpatrentnost u radu udruge
 • Spremnost na inovacije
 • Uvažavanje razlika i multietičnost
 • Neprihvaćanje diskriminacije po spolu, dobi, naciji, seksualnoj orjentaciji
 • Prepoznavanje osobitosti osoba s posebnim potrebama i drugim ranjivim skupinama
 • Zastupanje općeg dobra
 • Socijalna pravda
 • Građani mogu i imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču njihovog života
 • Otvorenost za partnerstvo s drugim sektorima
 • Svijest o vlastitom doprinosu općem dobru

Tko su korisnici udruge Prospero?

Korisnici naših projekata su ponajprije žene i mladi, zatim stare i nemoćne osobe. Radimo i sa poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima na njihovom informiranju i pomoći pri apliciranju na natječaje.

Priznanja:

Lika Quality – certificirani proizvodi ličke kvalitete

Lika Quality regionalni je znak kvalitete hrane, pića i suvenira u turističkoj destinaciji Lika. Označava proizvode koji su proizvedeni od lokalnih sirovina u destinaciji Lika, a prije dobivanja Znaka prošli su strogu selekciju stručnjaka. Destinacija Lika obuhvaća područje Ličko-senjske županije te dio Karlovačke i Zadarske županije i predstavlja Liku u svom zemljopisnom okviru. Obzirom da se u destinaciji Lika nalaze tri nacionalna parka (NP Plitvička jezera, NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit) te Park prirode Velebit, Liku brendiramo kao destinaciju zaštićenih područja prirode. Zbog iznimne kvalitete hrane koja nosi znak Lika Quality, Liku brendiramo i kao gastro-destinaciju. Jedna od osnovnih karakteristika ličkih i velebitskih pašnjaka je činjenica da na kvadratnom metru ovih pašnjaka raste čak više od 50 vrsta biljki, od čega velik dio ljekovitih, što je ujedno glavi adut iznimne kvalitete hrane u destinaciji Lika. Trenutno u sustavu Lika Quality ima 169 proizvoda, više o njima na: www.lika-destination.hr