Mi smo Udruga Prospero

Udruga “Prospero” je nevladina neprofitna organizacija koja je osnovana 21. kolovoza 2003. godine kao odgovor nezaposlenosti i lošeg položaja u društvu.  Udruga je samostalna, dobrovoljna, interesna organizacija neovisna o vlasti, političkim strankama, vjerskim zajednicama i slično. Djelovanje Udruge temelji se na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti, te  načelu demokratskog ustroja, javnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Kroz udrugu povećavamo svijest javnosti i institucija o ženskim ljudskim pravima, potrebi njihovog zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja kroz edukaciju i prekvalifikaciju te brinemo za dostojanstvo i prava siromašnih i socijalno isključenih kategorija.

Naša Misija je osnaživanje i aktivnost žena za dobrobit obitelji i zajednice.

Ciljevi Udruge su:

 • Osnaživanje žena putem samozapošljavanja i stjecanje kontrole nad vlastitim životom
 • Unapređenje položaja žena i izgradnja civilnog društva putem savjetovanja i edukacija
 • Unapređenje odnosa među spolovima,  psihosocijalnog i ekonomskog statusa žena i  mladih, putem projekata namijenjenih ženama i mladima, različitog etničkog i socijalnog porijekla kao i javnosti općenito kroz edukacijske oblike rada.
 • Promicanje održivog razvitka, socijalne kohezije i eko-društvenog razvoja zajednice

Vrijednosti i principi djelovanja Udruge Prospero

 • Jednakost članica i članova udruge
 • Otvorenost u komunikaciji i međusobno povjerenje
 • Odanost udruzi i spremnost na rad
 • Transpatrentnost u radu udruge
 • Spremnost na inovacije
 • Uvažavanje razlika i multietičnost
 • Neprihvaćanje diskriminacije po spolu, dobi, naciji, seksualnoj orjentaciji
 • Prepoznavanje osobitosti osoba s posebnim potrebama i drugim ranjivim skupinama
 • Zastupanje općeg dobra
 • Socijalna pravda
 • Građani mogu i imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču njihovog života
 • Otvorenost za partnerstvo s drugim sektorima
 • Svijest o vlastitom doprinosu općem dobru

Tko su korisnici udruge Prospero?

Korisnici naših projekata su ponajprije žene i mladi, zatim stare i nemoćne osobe. Radimo i sa poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima na njihovom informiranju i pomoći pri apliciranju na natječaje.

Priznanja:

Lika Quality – certificirani proizvodi ličke kvalitete

Lika Quality regionalni je znak kvalitete hrane, pića i suvenira u turističkoj destinaciji Lika. Označava proizvode koji su proizvedeni od lokalnih sirovina u destinaciji Lika, a prije dobivanja Znaka prošli su strogu selekciju stručnjaka. Destinacija Lika obuhvaća područje Ličko-senjske županije te dio Karlovačke i Zadarske županije i predstavlja Liku u svom zemljopisnom okviru. Obzirom da se u destinaciji Lika nalaze tri nacionalna parka (NP Plitvička jezera, NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit) te Park prirode Velebit, Liku brendiramo kao destinaciju zaštićenih područja prirode. Zbog iznimne kvalitete hrane koja nosi znak Lika Quality, Liku brendiramo i kao gastro-destinaciju. Jedna od osnovnih karakteristika ličkih i velebitskih pašnjaka je činjenica da na kvadratnom metru ovih pašnjaka raste čak više od 50 vrsta biljki, od čega velik dio ljekovitih, što je ujedno glavi adut iznimne kvalitete hrane u destinaciji Lika. Trenutno u sustavu Lika Quality ima 169 proizvoda, više o njima na: www.lika-destination.hr

Djelovanje:

Udruga Prospero je 2018. godine osnovala poduzeće za izradu papuča, cipela i ostale obuće. Poduzeće smo ustrojili po društveno poduzetničkim principima i prijavili kao društveno poduzeće naziva Održivo društvo d.o.o.

Kao partneri s Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) provodimo projekt pod nazivom AktiBiz, u sklopu čega smo osnovali neformalnu mrežu društvenih poduzetnika koju možete naći na: https://www.drustveno-poduzetnistvo.eu/

UDRUGA PROSPERO
HRVATSKOG PROLJEĆA 1
23440 GRAČAC
0IB: 85775067009
Gračac, 19. ožujka 2020.
Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu te
Stožera civilne zaštite Zadarske Županije i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donosim
ODLUKU
o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama
I.
U cilju prevencije Sirenja bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, udruga Prospero prestaje s izravnim radom sa strankama od 19. ožujka 2020. godine do opoziva.
II.
Rad sa strankama odvijat će se svakim radnim danom u propisano radno vrijeme, putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Telefonski brojevi i e-mail adrese zaposlenika udruge Prospero nalaze se u prilogu ove Odluke.
III.
U iznimnim slučajevima kada rad sa strankama nije moguć kontaktom navedenim u članku 2., zaposlenici će komunicirati sa strankama u prostorijama udruge Prospero, poštujući najviše higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija.
IV.
Zaposlenici koji obavljaju usluge pomoci u kući, nastavit će pružati pomoć u smanjenom intenzitetu (dostava hrane i lijekova bez kontakta i ulaženja u dom, plaćanje računa, telefonski kontakt, cijepanje drva..). Zaposlenici će provoditi opće mjere sprječavanja prijenosa infekcija, specifične mjere zaštite vezane uz COVID-19 bolesti te će upoznati korisnike sa Preporukama za očuvanje zdravlja osobama Životne dobi 60+ i osobama oboljelim od kroničnih bolesti HZJZ-a. Svi zaposlenici redovito će obavljati mjere dezinfekcije.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web i facebook stranici udruge Prospero.

TELEFONSKI BROJ:
tel: 023/381-238, 023/773-384

_____________________________

PREDSJEDNICA UDRUGE:

Slavica Miličić

Odluka o prestanku izravnog rada s korisnicima