Istaknuto:

Od svog osnutka do danas udruga Prospero je provela niz razvojnih projekata, ti projekti prerastaju u programe. Potičemo eko-društveno poduzetništvo za koje smatramo da bi mogao biti odgovor na probleme koji muče našu zajednicu, a to je nezaposlenost, neravnomjeran razvoj u odnosu na druge sredine, socijalna isključenost, siromaštvo itd.

Broj projekata po godinama:

2011. godine – 4 projekta, 2012. godine – 2 projekta, 2013. godine – 6 projekata, 2014. godine – 4 projekta, 2015. godine – 12 projekata, 2016. godine – 7 projekata.

Utjecaj:

U vremenskom periodu od 5 godina u udruzi je kroz projekte volontiralo 40 osoba, a zaposleno je 46 osoba. Kroz razne projekte u periodu od 2011. do 2016. udruga Prospero je imala 250 direktnih korisnika, te 14000 indirektnih korisnika, što je veliki uspijeh i napredak za ovaj dio regije.

Udruga Prospero ima sklopljen ugovor s  Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju  usluge Pomoć u kući koja podrazumijeva:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga pomoći i njege u kući odobrava se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, pod uvjetom da pomoć i njegu ne mogu osigurati  roditelj, bračni drug i djeca, da nije sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da prihod za samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1 500 kn) i ako se na području prebivališta može osigurati takva pomoć.

Rješenje o priznavanju prava na uslugu pomoći i njege u kući donosi centar za socijalnu skrb i određuje broj sati za svakog korisnika pojedinačno.

Usluga se ne pruža van radnog vremena radi ograničenih resursa Udruge.

Usluga se ne pruža u slučaju elementarne nepogode.

Sve informacije o pružanju usluge pomoć u kući korisnici mogu dobiti od 07:00-15:00 svakim radnim danom u prostorijama Udruge

Ukoliko imaju potrebu, korisnici mogu kontaktirati svoje socijalne radnike nadležnih CZSS. Isto mogu ostvariti dogovorom sa djelatnicima udruge  koji kontaktiraju Centar te informacije prosljeđuju korisniku.

Pri pružanju pomoći u kući svi zaposlenici udruge Prospero dužni su poštivati pravo svakog korisnika na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo u svim aspektima njegova života pri čemu se :

 • podaci o korisniku prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu pružanja adekvatnih socijalnih usluga i vođenja dokumentacije propisane u Popisu potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava
 • razgovor s korisnikom uvijek obavlja u okruženju povjerljivosti  bez rizika da se povrijedi njegovo dostojanstvo i tajnost osobnih podataka
 • osobne podatke, informacije o obiteljskoj situaciji, zdravstvenom ili materijalnom stanju ne iznose u javnost bez prethodne dozvole korisnika (obveza čuvanja profesionalne tajne)
 • iznošenje osobnih podataka o korisniku dopušteno je samo u onoj mjeri koja je nužna za osiguranje potrebnih usluga ili kada je to propisano zakonom, odnosno kada bi prešućivanje informacija o korisniku ugrozilo samog korisnika ili druge osobe
 • spisi predmeta i dokumentacija korisnika pohranjeni su i zaštićeni u ormarima smještenim u radnim sobama zaposlenika, te se iznose iz Udruge samo u slučaju službenih postupanja na terenu
 • podaci o korisnicima dostavljaju se službenim tijelima ( policiji, sudovima, državnom odvjetništvu, pravobraniteljima, ministarstvu) na njihov pisani zahtjev u kojem je navedena svrha davanja podataka , o čemu se u Udruzi vodi evidencija
 • korisniku se na njegov zahtjev omogućuje uvid u sve podatke i dokumentaciju prikupljenu u svrhu ostvarivanja njegovih prava ili radi zadovoljavanja njegovih potreba
 • dokumentacija bivših korisnika Udruge pohranjena je i čuva se u arhivi Udruge
 • korisnika se mora obavijestitio davanju informacija trećoj strani

Zaposlenici Udruge obavezni su prema svim korisnicima socijalnih usluga odnositi se  dostojanstveno i s poštivanjem, neovisno o rasi, boji kože, dobi, spolu, jeziku, vjeri ili političkom uvjerenju, nacionalnom ili etičkom porijeklu, imovini ili društvenom položaju, invaliditetu ili nekoj drugoj osobini/okolnosti ili samoodređenju.

Zaposlenici udruge dužni su poštivati i uvažavati stavove, mišljenja i želje korisnika socijalnih usluga kada iste  nisu u suprotnosti s  moralnim, etičkim i zakonskim načelima.

Sve važne odluke, koje su bitne za korisnike pojedinačno moraju se donijeti u suglasnosti sa korisnikom na kojeg se ta odluka odnosi.

Korisnike se individualnim razgovorima te upućivanjem u njihova prava potiče na sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na njih osobno.

Korisniku se može ograničiti pravo ako se njegovo mišljenje/stav/ponašanje ne podudara s politikom Udruge, te etičkim, moralnim i zakonodavnim načelima.

Udruga Prospero očekuje od Vas: da poštujete  zaposlenike udruge, sredstva za rad i inventar, da se u potpunosti aktivirate u skladu s individualnim planom, da sudjelujete i doprinosite revidiranju i evaluaciji individualnog plana, da dajete točne, ažurirane i bitne informacije o sebi , da podržite ostale korisnike kada je to moguće, da se složite sa specifičnim zahtjevima usluge.

Udruga Prospero će mjeriti učinak: kroz praćenje i evaluaciju usluga prema pravima i odgovornostima, prema dogovorenim standardima usluga.

Vaša Ustavna prava ostaju netaknuta, a Udruga Prospero se obvezuje da će se pridržavati postojeće i buduće pravne prakse.

Udruga Prospero se za sada brine o 27 korisnika socijalne usluge Pomoć u kući.


O akciji:

U 2016 godini organizirali smo jednu volontersku i humanitarnu akciju. Pomogli smo gospođi Anki Radočaj koja nema djece niti bliskih srodnika da se brinu za nju i snalazi se sa 1.300,00 kn obiteljske mirovine. Više od petnaest godina živi u trošnoj kućici ne većoj od nekoliko četvornih metara, sa svega dvije prostorije, na samo pet minuta vožnje automobilom od središta Gračaca. U kući nema struje i vode, samim tim ni osnovnih higijenskih uvjeta. Šporet na drva je u manjoj prostoriji na kojoj nema prozora niti dimnjaka tako da se moraju malo otvoriti vrata, bez obzira na vremenske prilike, zbog dnevne svjetlosti, a nema ni dimnjaka pa se dim vraća unutra. Gospođa Anka ima više od osamdeset godina i narušenog je tjelesnog i psihičkog zdravlja tako da je s vremenom sve više prepuštana samoj sebi od strane susjeda i poznanika koji su gubili volju i inspiraciju na koji način da joj pomognu.

Uz pomoć TV priloga o gospođi Anki, koji se emitirao u više navrata na HRT-u, interveniranja kod nadležnih institucija (CZS Gračac, Općina Gračac, Dom zdravlja Gračac, Ured za stambeno zbrinjavanje i slično) svakodnevnog angažmana volontera i djelatnika Udruge, svojim primjerom, svojim molbama i zahtjevima potaknuli smo zajednicu na svesrdnu pomoć gospođi Anki. Smjestili smo je u noviju kuću sa strujom i vodom koju su joj vlasnici ustupili na  korištenje bez najamnine. Ukazivanje na teškoće starošću i izoliranošću slomljene osobe, te poticanje na pomoć vlastitim primjerom, rezultiralo je odazivom velikog broja ljudi. Iz dalje i bliske okoline ljudi su donirali namještaj, TV, odjeću, kućne potrepštine i slično, te uložili svoje vrijeme i interesovanje.

Ovom akcijom vratili smo gospođi Anki vjeru u ljude i poboljšali uvjete i kvalitetu njenog života te potaknuli mnoge na solidarnost u zajednici.

U budućnosti imamo u planu nastaviti sa aktivnostima pomoći gospođi Anki u svrhu trajnog riješavanja njenog stambenog zbrinjavanja te svake druge pomoći koja joj bude potrebna.

Ciljevi projekta:

 • Poboljšati uvjete i kvalitetu života gospođe Anke Radočaj
 • Osvijestiti mještane Gračaca o potrebi pomaganja starim, nemoćnim, izolovanim i neinformiranim osobama bez obzira na etničku pripadnost
 • Potaknuti građanstvo na solidarnost i pomaganje osobama u potrebi
 • Potaknuti mještane Gračaca na riješavanje gorućih problema u zajednici volonterstvom
 • Potaknuti lokalnu upravu, ustanove, TV kuće na suradnju i sudjelovanje u humanitarnoj akciji
 • Potaknuti institucije na individualniji pristup korisnicima

Rezultati projekta:

 • Poboljšani uvjeti života gospođe Anke Radočaj, njeno psihofizičko zdravlje, socijalna uključenost
 • Mještani Gračaca u bliskoj okolini imali primjer volonterske akcije prikupljanja pomoći i pomaganja starim i nemoćnim osobama u zajednici
 • Tridesetak osoba uključeno u volontersku akciju pomoći staroj osobi
 • Putem TV priloga, građani iz drugih mjesta, potaknuti na solidarnost i akciju prikupljanja osnovnih životnih potrepština staroj osobi bez obzira na etničku pripadnost
 • Poboljšana i unaprijeđena suradnja sa CZS Gračac, sa patronažnim sestrama u Domu zdravlja Gračac uspostavljena koordinacija rada s korisnicima

Sudionici volonterske akcije:

 1. Jovica Brčin i Radovan Brčin – dali kuću na korištenje bez najamnine
 2. Saša Miličić – pomagao prilikom uređenja kuće i prijevoza volontera te uticao na pozitivnu atmosferu animiranjem volontera i gospođe Anke zanimljivim dosjetkama, pomažući joj da lakše prihvati novo okruženje
 3. Željka Ćuk – donirala odjeću, uložila vrijeme u pružanje moralne podrške gospođi Anki
 4. Dragan Stanisavljević – rad na vodoinstalaterskim i stolarskim poslovima pri uređivanju kuće za Ankin boravak, te značajan doprinos pozitivnoj i veseloj atmosferi
 5. Josip Tomić – donirao dva metra drva, pomagao prilikom uređenja kuće u postavljanju visećih elemenata i ostalim stolarskim i drugim poslovima
 6. Matilda Tomić – donirala posuđe, odjeću, ljekovite čajeve i slično, također znčajan doprinos veselom okruženju za gospođu Anku
 7. Dule Rastović – donirao peć na drva
 8. Marija Cvjetković – donirala odjeću i i kao dugogodišnja susjeda gospođe Anke podržavala nas u akciji pomoći i pružala primjer dobre volje drugim susjedima
 9. Pravoslavni svećenik – donirao plinsku peć i frižider
 10. Susjed Roni i njegova supruga – donirali dva metra drva
 11. Neda Krucki – donirala kuhinjske elemente, stol, stolice, sudoper
 12. Indira Novaković – donirala televizor, resiver, posteljinu
 13. Đurđica Paunović – šišanje i farbanje gospođe Anke
 14. Iva Grgin – kućne potrepštine
 15. Antonija Jurić – kućne potrepštine
 16. Matija Baraba Ramić – namirnice
 17. Tanja sa facebook-a – namirnice
 18. Gračija Demarak – namirnice
 19. Tina Gobin – namirnice
 20. Irena Baković Marušić – namirnice
 21. Antonija Fuzul – namirnice
 22. Grladinović Dušanka i njen suprug – namirnice
 23. Petar Sisko (Malta) – uplatio novac na račun gospođe Anke
 24. 1205 prikaza video priloga na YouTube-u
 25. Veliki broj gledatelja HRT-a i posjetitelja na internetskim portalima upoznato s lošim uvjetima života gosođe Anke i potaknuto na razmišljanje o odgovornosti i djelovanju čovjeka za opću dobrobit društva.

Program kontinuirano provodimo od 2008. godine kada smo, u suradnji s UNDP-om, obnovili i rekonstruirali prostor (nekadašnji Varteks Varaždin) u kojem je smješten Centar za poduzetništvo i informativni centar.

Cilj programa je potaknuti mještane Gračaca i okolice na sudjelovanje kako bi povećali učinkovitost upravljanja u lokalnoj samoupravi i time doveli do stvarnog i trajnog partnerstva između “sektora” u zajednici (javni, privatni i sektor civilnog društva) te bi kroz partnerstvo proizveli mnoge koristi za sve strane, uključujući i otkrivanje novih izvora za financiranje javnih projekata te poboljšanja opće sposobnosti za rješavanje problema u zajednici.

Centar za poduzetništvo i Informativni centar svim zainteresiranim osobama pomoći će u pokretanju obrta i proizvodnje te pružati informacije građanima o svim važnim uslugama koje pružaju jedinice lokalne uprave i županijska tijela kako bi se građani aktivnije uključili u proces donošenja odluka kao sredstvo za bolje korištenje resursa.

Naš Centar za poduzetništvo i informativni centar funkcionira tako da mještani mogu doći  po informacije kako bi razvili vlastite poduzetničke ideje ili se uključili u proces donošenja odluka. Info centar je opremljen računalima koji su povezani na Internet, ima uredovno radno vrijeme od 07.00 do 15.00 h gdje je uvijek jedna od članica udruge prisutna, koja je obučena i educirana kako bi pružila pravovaljanu informaciju.

Aktivnosti:

 • pružanje stručne i savjetodavne pomoći poduzetnicima, poljoprivrednicima vlasnicima OP-ova kroz savjetovanje,
 • promoviranje poduzetništva, pružanje informacija o mogućnostima ulaska u poduzetništvo i o poticajnim mjerama koje poduzetnici mogu koristiti,
 • poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,
 • stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog gospodarstva,
 • pružanje informacije građanima i pomoć pri snalaženju u sustavu i postupcima lokalne samouprave, ustanova, državne uprave i sl.,
 • prikupljanje podataka o potrebama i problemima građana kroz ankete te stvaranje baze podataka koja će se redovito slati kroz izvještaje nadležnim institucijama i ustanovama. Na takav način pokušat će se omogućiti da se čuje glas obiju strana te da lokalna samouprava krene uzimati u obzir mišljenje građana u donošenju odluka i programa i da građani imaju uvid u problematiku s kojima se susreće općina,
 • pružanje informacije stanovništvu Gračaca o svim važnim aktima koje donose predstavnici lokalne samouprave, županije i resornih ministarstava,
 • korištenje resursa udruge: prostor, računala, printer, skener, stroj za kopiranje, fax, Internet i sl.,
 • uređenje web stranice – info kutak, na kojoj se mogu vidjeti poticaji i mjere na koje se mogu javiti i aplicirati svoje poduzetničke ideje, manifestacije, izložbe te sve ostale zanimljivosti koje će mještanima biti od velike koristi.

Udruga Prospero iz Gračaca provodila je projekt projekt pod nazivom „Eko-društveni razvoj Velebitskog područja: Radovi u tijeku!“. Partneri na projekt bili su: CEDRA Split, Općina Gračac, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura plus, Razvojna agencija Ličko-senjske županije Lira i Razvojna agencija Zadarske županije Zadra.

Ukratko o društvenom poduzetništvu

Društveno poduzetništvo jedan je od relativno novih pojmova u ekonomiji i počiva na potpuno suprotnim ciljevima od do sada dominantne tržišne ekonomije. Društvena poduzeća proizvode dobra i usluge u onim društvenim skupinama koje su isključene iz tržišne utakmice, a društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koji su u riziku od društvene isključenosti. Stoga se vrijednosti takva poduzetništva u potpunosti razlikuju od vrijednosti koje je sa sobom donijelo neoliberalno razdoblje gospodarstva. Poduzetničke aktivnosti društvene ekonomije temeljene na solidarnosti i povjerenju, društvenoj pravdi ključne su za ovu vrstu prihodovanja. Društveno poduzetništvo mogao bi biti odgovor na rastuće probleme u svijetu: nezaposlenost, neravnomjeran razvoj, socijalna isključenost, siromaštvo…?

Opći cilj projekta:

 • potaći lokalne zajednice na ciljanim područjima u razvoju održivih mehanizama sudioničke demokracije i integriranih “odozdo prema gore” (“bottom-up”) pristupa u pružanju odgovoru na ključne lokalne izazove;
 • promicati osjećaj uključenosti i društvenog kapitala povećanjem sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u zajednicama.

Specifični cilj projekta:

Uspostaviti okvir za inovativni trans-sektorski eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima aktivno doprinositi pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju ciljanih područja u sinergiji s drugim lokalnim dionicima.

Aktivnosti projekta

 • Informiranje i animiranje dionika
 • Umrežavanje i stvaranje lokalnih eko-društvenih razvojnih inicijativa
 • Promocija potencijala eko-društvenog razvoja Velebitskog područja
 • Mapiranje potreba i izrada strateškog eko-društvenog poduzetničkog projekta – priprema dokumentacije za EU fondove

Rezultati projekta

 • organizirano 6  informativnih i motivacijski događaja sa   30 i više predstavnika lokalnih javnih tijela i organizacija civilnog društva, ali i domaći ljudi, posebno onih koji imaju interes i sposobnost za sudjelovanje u eko-društvene ekonomije projekata u ciljanim zajednicama kako bi se uključila kritična masa  relevantnih dionika u akciju.
 • organizirana 2  studijska putovanja
 • organizirane dvije edukativne radionice
 • pružene savjetničke usluge
 • izrađen strateški  i akcijski plan eko-društvenog razvoja Velebitskog područja
 • organiziran regionalne eko-društveni  razvojni  sajam
 • snimljena dva filma (jedan promotivni i jedan dokumentarni fil)

Trajanje projekta 18 mjeseci (12. studenog 2013. god.do 12.svibnja 2015.god), ukupna vrijednost je 86.521,00 euro a od toga 60.000,00 eura financira EU iz Europskog socijalnog fonda.

Društvena poduzeća najčešće se definiraju
 • kao poduzeća koja posluju na tržištu zbog socijalnih/ društvenih i ekoloških razloga.
 • iako prvenstveno teže ostvarivanju socijalnih/društvenih i ekoloških ciljeva, društvena poduzeća trebaju se ponašati kao poduzeća iz privatnog sektora te trebaju ostvarivati financijske i komercijalne ciljeve.

Ključna načela društvenog poduzetništva

Društveno odgovorno poslovanje
 • Društveno odgovorno poslovanje predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za društvena poduzeća cilj, a za privatna profitna poduzeća tek sredstvo kako bi njime povećala vrijednost svojih proizvoda i usluga na tržištu.
Ekonomska demokracija
 • Važan pojam za razumijevanje društvenog poduzetništva je i ekonomska demokracija. Ovaj pojam se još naziva i industrijska demokracija (mada se ne odnosi samo na poduzeća u industrijskim granama proizvodnje). Radi se o pravu zaposlenika nekog poduzeća da njime upravljaju te da sudjeluju u dobiti koju svojim radom stvaraju u tom poduzeću. Ovo se pravo također proteže i na kupce ili na korisnike usluga poduzeća koje primjenjuje načela ekonomske/industrijske demokracije, a u nekim slučajevima i na članove lokalne zajednice koja može biti osnivač nekog društvenog poduzeća
Sudionička demokracija
 • Sudionička demokracija je izravan oblik odlučivanja u kojem građani neposredno sudjeluju u donošenju odluka, za razliku, ili još bolje rečeno kao kvalitetna nadopuna, predstavničkom obliku demokracije u kojem građani odlučuju preko svojih izabranih političkih predstavnika. Zato se ovaj oblik demokratske prakse naziva još i izravna ili neposredna demokracija.
Održivi razvoj
 • Uloga društvenog poduzetništva u svijetlu istinski održivog razvoja lokalnih zajednica, kao i održivosti globalne zajednice i eko-sustava planete Zemlje, vrlo je značajna. Održivi razvoj je pojam koji označava suvremeni razvojni koncept zasnovan na skladnom usuglašavanju tri važna razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanju građana u odlučivanju. Ono što je bitno napomenuti o odnosu održivog razvoja i društvenog poduzetništva jest da razvojem novih oblika demokratskog odlučivanja na ekonomskom (i socijalnom) području, decentraliziranom i pravednijom raspodjelom dobiti, ekonomskim i socijalnim osnaživanjem lokalnih zajednica, odgovornijim korištenjem prirodnih resursa, većom sklonošću za primjenom čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije, društveno poduzetništvo izravno pridonosi održivom razvoju. Tako načelo održivosti predstavlja jednu od ključnih vrijednosti koje su izravno povezane s načelima društvenog poduzetništva.

Pokrenuli smo ovaj projekt jer želimo poboljšati kvalitetu života mladih osoba s područja Gračaca i povećati njihovu uključenost u aktivnosti zajednice kroz kreativne edukacije u keramici i lončarstvu, prezentaciju u sklopu sajma zajednice te izložbu radova. Ponudili smo im sadržaje kojima su kreativno i korisno upotpunili svoje slobodno vrijeme i bavili se stvaranjem proizvoda u keramici i lončarstvu. Ovim projektom osigurali smo prijenos znanja i iskustva mlađim generacijama u likovnim i umjetničkim zanimanjima i potaknuli ih na daljnje bavljenje u sklopu tih zanimanja.

Ciljevi  projekta:

 • poboljšati kvalitetu života mladih osoba u dobi do 30 godina i povećati njihovu uključenost u aktivnosti u zajednici,
 • Osigurati prijenos  znanja  i iskustva mlađim generacijama  u likovnim i umjetničkim zanimanjima poput keramike i lončarstva  kako bi ih motivirali na daljnje bavljenje u tim umjetničkim zanimanjima u cilju njihovog samozapošljavanja,
 • poticanje na izložbeno scenske aktivnosti te doprinos djece i mladih u obogaćivanju ukupnog kulturnog života zajednice.

Rezultati projekta:

 • 1000 mještana Gračaca je dobilo informaciju o projektnim aktivnostima i o mogućnostima pohađanja edukativnih programa te će dobiti informaciju o izložbi radova  i sajmu zajednice,
 • Dva volontera je angažirano tijekom projekta na organizaciji izložbe i organizaciji sajma zajednice u sklopu kojega će biti izložba radova,
 • Organizirane dvije  radionice – radionica keramike na kojoj je sudjelovalo 8 korisnika i radionica lončarstva na kojoj je sudjelovalo 5 korisnika,
 • mlade osobe su naučile nova znanja i vještine te kreativno ispunile svoje slobodno vrijeme,
 • sudjelovanje u organizaciji sajma zajednice,
 • organizirana  izložba radova na kojoj je izloženo 50-ak  radova.

Program za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici, MINI ESF- javni rad Zaželi po mjeri.  Pomoć zajednici financiranog iz EU sredstava Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godina.

Projekt Program javnih radova za aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ ugovaratelj je HZZ, inicijator programa je Općina Gračac, a izvršitelj je Udruga Prospero. Kroz program je bilo zaposleno 11 žena na period od 8 mjeseci na poslove njege i pomoći u kući starim i nemoćnim osobama.

Ciljevi  projekta:

 • pružiti potporu zapošljavanju i pristupu tržištu rada ženama koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba i njihova socijalizacija, a samimi time poboljšanje kvalitete života.

Rezultati projekta:

Jedanaest dugotrajno nezaposlenih žena dobilo priliku da radi i budu zaposlene na društveno korisnom poslu njege i pomoći u kući osam mjeseci

Četrdeset osam  osoba dobilo njegu i pomoć u kući i čime im je poboljšana kvaliteta života i smanjena mogućnost prerane institucionalizacije.

Trajanje projekta 8 mjeseci 01. travnja 2016. god.do 30.studeni 2016.god, ukupna vrijednost projekta je 314.471,04 kn financiranih iz Europskog socijalnog fonda.


Projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015 god.

Projektni partneri u ovom projektu su Centar za socijalnu skrb Zadar, podružnica Gračac, Osnovna škola Gračac, Osnovna škola Starigrad, Osnovna škola Pag, Osnovna škola Ražanac

Kroz ovaj projekt poboljšali smo socijalno stanje roditelja djece koji se nalaze u financijsim problemima. Četiri škole na području Zadarske županije osigurale su djeci slabijeg imovnog stanja obrok tijekom boravka u školi. Škole u ruralnim krajevima dobile smo mogućnosti pomoći socijalno ugroženim obiteljima. 107-ero djece iz četiri škole idu sretniji i zadovoljniji u školu jer imaju osiguran obrok u školi.

Rezultati projekta:

 • Poboljšali smo socijalno stanje roditelja djece koji se nalaze u financijskim problemima na način da smo njihovoj djeci osigurali obrok u školi.
 • Četiri škole na području Zadarske županije kao partneri na projektu angažirale su se da osiguraju djeci slabijeg imovnog stanja obrok tijekom boravka u školi.
 • Škole u ruralnim krajevima dobile su  mogućnosti da pomognu socijalno ugroženim obiteljima.
 • 107-ero djece iz četiri škole su bili sretniji i zadovoljniji tijekom škole jer su imali osiguran obrok u školi
 • Povećala se suradnja javnih institucija i civilnog sektora, na način da su škole imale veću komunikaciju sa centrima za socijalnu skrb i udrugom.
 • Ovim projektom učitelji, nastavnici i ravnatelji škola su više obraćali pozornost na to koja djeca imaju sendviče, a koja nemaju i time doprinijeli smanjenju socijalne isključenosti djece u školi.

Trajanje projekta 12 mjeseci (01. rujna 2015. god.do 15. lipnja 2016.god). Ovaj projekt podržan je uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od  124.880,00 kn


Žene u obnovi i očuvanju tradicije

Program prezentacije izrade proizvoda u tradicijskim obrtima poput tkanja, keramike, lončarstva, filcanja vune, pletenja, heklanja, predenja i sl. Na platou ispred Cerovačkih špilja imamo jedan drveni objekt koji smo izgradili uz pomoć UNHCR-a i opremili uz pomoć UNDP-a. Pored toga jednog objekta napravljenog po uzoru na  ličku kuću planiramo izgraditi još drvenih kuća odnosno izgraditi etno selo i useliti ga po principu poduzetničkog inkubatora te ga popuniti sa raznim tradicijskim i domaćim proizvodima.

Ciljevi  projekta:

Promocija autohtonih ličkih proizvoda, kulture i običaja te poticanje žena i mladih na samozapošljavanje u sklopu tradicijskih obrta u domaćoj radinosti

Rezultati projekta

 • Predstavnici  OPG-a  prezentiraju i izlagažu svoje proizvode u objektu
 • Predstavnici udruga s područja Gračaca i okolice predstavljaju i izlažu svoje proizvode
 • Arhitektonski elementi drvenog montažnog objekta podsjećaju na Ličku kuću brvnaru
 • Na postavljenom tkalačkom stanu  i lončarskom kolu prezentiraju se tradicijski obrti za organizirane posjete turista.
 • Nezaposlene žene izlažu i promoviraju svoje proizvode