Provoditelji

„Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH“ za čije su provođenje odgovorni Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) i Udruga Prospero.

Aktivnosti projekta

AGRRA je zadužena za organizaciju 3 javna događanja sa svrhom širenja spoznaja o društvenom poduzetništvu odnosno konferencije, sajam i predavanja, te za pripremu i slanje newslettera. Savjetnik za međusektorsku suradnju organizirat će sajam društvenog poduzetništva i konferenciju o društvenom poduzetništvu u Zadru, te je zajedno s voditeljicom projekta održala predavanje o principima i dobrobiti društvenog poduzetništva za minimalno 10 nezaposlenih osoba u Zadru. Na konferenciju su kao panelisti bile pozvane minimalno tri osobe s iskustvom ili nadležnošću u području društvenog poduzetništva. Unajmljena je adekvatno opremljena konferencijska dvorana (razglas, projektor, platno), te je biti osigurana hrana i osvježenje za minimalno 30 sudionika. Kako bi održavanje konferencije i sajma bilo ispravno komunicirano zainteresiranim dionicima i javnosti zakupljen je oglasni prostor u lokalnim novima, te izrada plakata.

Sajam

Na sajam društvenih poduzetnika bit će pozvani društveni poduzetnici s područja RH. Sajam će se održati na frekventnom mjestu u Zadru kako bi se što veći broj posjetitelja upoznao s konceptom društvenog poduzteništva, ali i upoznao društvene poduzetnike i njihove proizvode. Za najviše 10 sudionika sajma previđen je trošak putovanja i smještaja. Kako bi informacija o glavnim porukama konferencije i sajma došla do građana/ki koji nisu osobno sudjelovali na ovim događanjima, predviđen je trošak snimanja i emitiranja TV priloga o konferenciji i sajmu.

Predavanje i newsletteri

Predavanje za nezaposlene održat će se sa svrhom poticanja nezaposlenih osoba na pokretanje društvenog poduzeća ili na bavljenje društvenim poduzetništvom u udruzi, a organizirat će se u suradnji s CISOK-om Zadar (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri) koji je dio sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Područnog ureda Zadar s kojim udruga „Eko-Zadar“ ima sklopljen sporazum o suradnju u okviru kojeg se provodi promicanje cjeloživotnog obrazovanja i razvoja vještina upravljanja karijerom. Savjetnik za međusektorsku suradnju osim toga će pripremiti 8 newslettera o projektu i društvenom poduzetništvu te će ih poslati na e-mail adrese udruga na području Zadarske županije i ostalim zainteresiranima. Newsletteri će sadržavati novosti u području društvenog poduzetništva te informacije korisne za društvene poduzetnike kao i razloge poželjnosti tranzicije poslovanja u društveno poduzetništvo, a čija je svrha s jedne strane povećati vidljivost društvenog poduzetništva kod dionika (primatelja), a s druge poticanje istih dionika na tranziciju u društveno poduzetništvo. Ovi će newsletteri također biti objavljeni na web stranicama udruge „Eko-Zadar“. S obzirom da je po zvanju pravnik, savjetnik za međusektorsku suradnju savjetovati će oko pravnih pitanja vezanih uz pokretanje i održavanje web stranice.

Okupljanje društvenih poduzetnika

Udruga Prospero biti će zadužena za uspostavu neformalne mreže društvenih poduzetnika i koordiniranje tom mrežom. Planirano je da će ova neformalna mreža biti okupljena oko web stranice koja će ujedno biti i medij putem kojeg se opća populacija građana/ki osvještava o značenju društvenog poduzetništva za zajednicu. Web stranica će u ponudi imati isključivo proizvode društvenih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Svrha web stranice je afirmiranje konkretnih društvenih poduzetnika u domaćem potrošačkom društvu, te što je još važnije – afirmiranje odabira proizvoda i usluga društvenih poduzetnika u svijesti potrošača kao oblika odgovorne potrošnje. Web stranica će time biti medij putem kojeg se opća populacija građana/ki osvještava o značenju društvenog poduzetništva za zajednicu. Na okupljanju društvenih poduzetnika u neformalnu mrežu, facilitaciji komunikacije između članova/ica neformalne mreže, te na uspostavi i održavanju web stranice radit će koordinatorica umrežavanja. Web stranica: https://www.drustveno-poduzetnistvo.eu/