Cilj projekta:

Cilj ovog programa je razvoj čitalačke pismenosti kroz aktivnosti kojima se potiče čitanje te uključivanje ranjivih skupina u aktivnosti kako bi stvorili čitateljske navike. Program provodi udruga Prospero samostalno, odnosno zaposlenici udruge. Korisnici projekta su mladi do 15 godina, te stariji od 54 godine.

Aktivnosti:

Aktivnosti koje provodimo su radionice dijaloškog čitanja, u koje su uključena djeca te njihovi roditelji, zatim radionica kreativnog čitanja, u kojoj se djeca nakon čitanja kreativno izražavaju (stvaranje lutaka, crteža, igrokaza..) te radionica 54+ u kojoj će stariji i nemoćni te osobe s invaliditetom čitati samostalno ili uz pomoć volontera, te kritički raspravljati o pročitanim djelima.

Rezultat programa

Stvaranje angažirane čitateljske publike koja će steći navike čitanja te će nakon programa nastaviti s čitanjem/sastancima. Uključivanje ranjivih skupina u aktivnosti čitanja što će rezultirati uključivanjem takvih skupina u društvo i osjećajem pripadnosti.

Radionice su podijeljene u dvije grupe. Jedna grupa radionica je za korisnike mlađe od 15 godina, a druga za starije od 54 godine, nemoćne osobe i invalide. Svaka od aktivnosti za mlade provodi se dva puta mjesečno u trajanju od dva školska sata (90 min), ukupno 8 mjeseci, 16 dana po radionici, izmjenjiva se kreativno i dijaloško čitanje. Radionica
54+ odvija se također dva puta mjesečno po dva školska sata, ukupno dva dana mjesečno tijekom 8 mjeseci što je sveukupno 16 dana.

Kreativno čitanje:

Aktivnost podrazumijeva čitanje štiva s razumijevanjem te izradu likova iz teksta u obliku lutaka, crteža, korištenjem glinamola, papira, kartona i sl. U aktivnost je uključena ciljana skupina do 15 godina, njih 15. Ovom aktivnosti potičemo čitanje s razumijevanjem te kreativnost kod mladih.

Dijaloško čitanje

Namijenjena je poticanju čitanja u obitelji. Ciljana skupina su također djeca, mlađe školske dobi, njih 15. Nakon prikupljanja korisnika i odabira štiva za čitanje u sklopu radionice osim djece sudjeluju i njihovi roditelji kako bi se stekla navika čitanja u obitelji od najmlađih dana.

Čitanje 54+

Namijenjena je poticanju čitanja kod osoba starijih od 54 god. Nakon prikupljanja korisnika i odabira štiva za čitanje pristupit će se samim radionicama. U sklopu radionice uključili smo volontere koji će čitati za starije osobe koje slabije vide ili imaju neka ograničenja vezana uz čitanje.

Sve radionice vode zaposlenice udruge Prospero. U sklopu raznih kreativnih radionica koje posjeduje Udruga Prospero, koristimo opremu kako bi se izradili rekviziti tijekom radionica. Djelatnice udruge Prospero prošle su niz edukacija rada s mladim i starijim osobama, posebno djelatnica koja je po zanimanju učiteljica razredne nastave koja većinom osmišlja i provodi aktivnosti ovog programa, zbog toga posjeduje kompetencije i potrebno znanje za kvalitetno provođenje aktivnosti poticanja čitanja. Budući da udruga Prospero posjeduje svu infrastrukturu potrebnu za provođenje radionica, svi troškovi su preusmjereni na kvalitetu provedbe radionica.

Tijekom provedbe radionica svi djelatnici i polaznici se pridržavaju propisanih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom.

Statistički pokazatelji:

Općina Gračac administrativno pripada Zadarskoj županiji, a po indeksu razvijenosti nalazi se u prvoj skupini po nerazvijenosti. Prema standardima za Narodne knjižnice u RH, broj učlanjenih korisnika trebao bi biti najmanje 15 % od ukupnog broja stanovnika. Prema posljednjem službenom popisu stanovništva provedenom 2011. god. Općina Gračac ima 4690 stanovnika, a trenutni broj članova u Knjižnici i čitaonici Gračac je 112 ( što čini manje od 3 % od ukupnog broja stanovnika) od čega je 43 člana mlađe od 25 god. i 27 članova starije od 54 godine. To nam ukazuje na jako mali broj angažiranih čitatelja u našoj zajednici.

Projekt je financiralo Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 20.000,00 kn