ODP

Društveno poduzetništvo jedan je od relativno novih pojmova u ekonomiji i počiva na potpuno suprotnim ciljevima od do sada dominantne tržišne ekonomije. Društvena poduzeća proizvode dobra i usluge u onim društvenim skupinama koje su isključene iz tržišne utakmice, a društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koji su u riziku od društvene isključenosti.

Definicija ovog poduzetništva kaže da ono “pristupa postojećim društvenim problemima na nov način – kroz primjenu ekonomskih aktivnosti, inovativno kombinirajući postojeće resurse, stvarajući ne samo ekonomsku nego i društvenu vrijednost”.

Stoga se vrijednosti takva poduzetništva u potpunosti razlikuju od vrijednosti koje je sa sobom donijelo neoliberalno razdoblje gospodarstva. Poduzetničke aktivnosti društvene ekonomije temeljene na solidarnosti i povjerenju, društvenoj pravdi ključne su za ovu vrstu prihodovanja. Društveno poduzetništvo mogao bi biti odgovor na rastuće probleme u svijetu: nezaposlenost, neravnomjeran razvoj, socijalna isključenost, siromaštvo…

Nove mogućnosti:

Najbolje primjere društvenih poduzeća razvile su upravo organizacije civilnog društva!
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj još je u povojima, dok u EU ono zapošljava 7 posto radne populacije i stvara do 10 posto bruto domaćeg proizvoda

Društvena poduzeća najčešće se definiraju:

 •  kao poduzeća koja posluju na tržištu zbog socijalnih/društvenih i ekoloških razloga.
 • iako prvenstveno teže ostvarivanju socijalnih/društvenih i ekoloških ciljeva, društvena poduzeća trebaju se ponašati kao poduzeća iz privatnog sektora te trebaju ostvarivati financijske i komercijalne ciljeve.

Društveno ili socijalno poduzetništvo stvara nove ekonomske, ali i društvene vrijednosti na način da potiče društvo tolerancije, u rad i život zajednice uključuje ranjive skupine, brine se o prirodi…

O PODUZETNIŠTVU

Ključna načela društvenog poduzetništva:

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za društvena poduzeća cilj, a za privatna profitna poduzeća tek sredstvo kako bi njime povećala vrijednost svojih proizvoda i usluga na tržištu.
Ekonomska demokracija – važan pojam za razumijevanje društvenog poduzetništva je i ekonomska demokracija. Ovaj pojam se još naziva i industrijska demokracija (ma da se ne odnosi samo na poduzeća u industrijskim granama proizvodnje). Radi se o pravu zaposlenika nekog poduzeća da njime upravljaju te da sudjeluju u dobiti koju svojim radom stvaraju u tom poduzeću. Ovo se pravo također proteže i na kupce ili na korisnike usluga poduzeća koje primjenjuje načela ekonomske/industrijske demokracije, a u nekim slučajevima i na članove lokalne zajednice koja može biti osnivač nekog društvenog poduzeća.

10% ukupnog broja zaposlenih u Italiji, Švedskoj i Nizozemskoj radi u sektoru društvenog poduzetništv. Primjerice, u Italiji, Švedskoj i Nizozemskoj uposleni u tom sektoru čine deset posto ukupnog broja zaposlenih, a u Mađarskoj pet posto. U Hrvatskoj ono sada zapošljava tek jedan posto ukupno zaposlenih, no procjene su da je ono potencijal za otvaranje čak 80.000 radnih mjesta.

Sudionička demokracija je izravan oblik odlučivanja u kojem građanini posredno sudjeluju u donošenju odluka, za razliku, ili još bolje rečeno kao kvalitetna nadopuna, predstavničkom obliku demokracije u kojem građani odlučuju preko svojih izabranih političkih predstavnika. Zato se ovaj oblik demokratske prakse naziva još i izravna ili neposredna demokracija.
Održivi razvoj – uloga društvenog poduzetništva u svijetlu istinski održivog razvoja lokalnih zajednica, kao i održivosti globalne zajednice i eko-sustava planete Zemlje, vrlo je značajna. Održivi razvoj je pojam koji označava suvremeni razvojni koncept zasnovan na skladnom usuglašavanju tri važna razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanju građana u odlučivanju. Ono što je bitno napomenuti o odnosu održivog razvoja i društvenog poduzetništva jest da razvojem novih oblika demokratskog odlučivanja na ekonomskom (i socijalnom) području, decentraliziranom i pravednijom raspodjelom dobiti, ekonomskim i socijalnim osnaživanjem lokalnih zajednica, odgovornijim korištenjem prirodnih resursa, većom sklonošću za primjenom čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije, društveno poduzetništvo izravno pridonosi održivom razvoju. Tako načelo održivosti predstavlja jednu od ključnih vrijednosti koje su izravno povezane s načelima društvenog poduzetništva.

Procjena je da u Hrvatskoj sada ima 150 društvenih poduzetnika, te da u budućnosti ovaj oblik poduzetništva može otvoriti 80 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj.

MOGUĆNOSTI

Cilj projekta “Održivo društveno poduzeće” je:
 • povećati zapošljivost ranjiivih i marginaliziranih skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada razvijanjem za njih prilagođenih programa kako bi mogli doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u zajednici.
 • Cilj je potaknuti razvoj i poslovanje udruge kako bi stekla kapacitete za osnivanje društvenog poduzeća.

Aktivnosti projekta:

 • Organizacija edukacije (izrada obuće tehnikom filcanja)
 • Edukacija za osposobljavanje za poslove obuće
 • Praktična nastava izrade obuće u kombinaciji sa obućom izrađenom tehnikom filcanja
 • Organizacija edukacije prodajnih vještina
 • Izrada poslovnog plana i marketing plana

Ciljana skupina su nezaposlene žene i mladi, s područja Gračaca, 10 članova udruge Prospero, radno sposobni u dobi od 18 do 45 godina. Prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.
Bespovratna sredstva u iznosu od 459.375,60 kuna.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je upravljačko tijelo, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je ugovorno tijelo.
Projekt je financiran iz sredstava Europske unije iz Socijalnog fonda.

Ovim projektom pokrenut ćemo proizvodnju obuće, poglavito filcane od vune u sklopu koje ćemo zapošljavali žene i mlade. Kroz povećanje proizvodnje i asortimana proizvoda imati ćemo pokrivenu cijelu godinu sa proizvodnjom i prodajom proizvoda kako bi se socijalno poduzeće koje planiramo osnovati moglo održati i cijelu godinu imati prihode, a samim time imati zaposlene radnike cijelu godinu. Ovim projektom bi smo pokrenuli zapošljavanje u sklopu društvenog poduzetništva i potaknuli druge na preslikavanje modela.

NOVOSTI

Naziv projekta:

„Upotrebom neiskorištenih resursa i edukacijom do održivog društvenog poduzeća“

Nositelj projekta:

Udruga Prospero

Kratki opis projekta:

Ovim projektom pokrenut ćemo proizvodnju obuće, poglavito filcane od vune u sklopu koje ćemo zapošljavali žene i mlade. Kroz povećanje proizvodnje i asortimana proizvoda imati ćemo pokrivenu cijelu godinu sa proizvodnjom i prodajom proizvoda kako bi se socijalno poduzeće koje planiramo osnovati moglo održati i cijelu godinu imati prihode, a samim time imati zaposlene radnike cijelu godinu. Ovim projektom bi smo pokrenuli zapošljavanje u sklopu društvenog poduzetništva i potaknuli druge na preslikavanje modela.

Ciljane skupine projekta:

Ciljana skupina su nezaposlene žene i mladi s područja Gračaca, 10 članova udruge Prospero, radno sposobni u dobi od 18 do 45 godina prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Povećati zaposlenost ranjiivih i marginaliziranih skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada razvijanjem za njih prilagođenih programa kako bi mogli doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u zajednici,
potaknuti razvoj i poslovanje udruge kako bi stekla kapacitete za osnivanje društvenog poduzeća.

Glavne aktivnosti projekta:

Organizacija edukacije (izrada obuće tehnikom filcanja), aktivnosti edukacije filcanja vune vodila je Lucija Grubešić, naučila je korisnice osnovama filcanja vune, izrada ravnog materijala te filcane papuče koje su korisnice ukrašavale i kombinirale s drugim materijalima. Korisnice projekta su nezaposlene žene s našeg ruralnog područja koje su kroz ovu edukaciju stekle nova znanja i vještine. Pod vještim okom naše filcerice Lucije izrađivale su filcane papuče te su ih ukrašavale raznim bojama i dezenima. Cure su bile jako kreativne i uporne u svom radu.

Osposobljavanje za poslove izrade obuće vodio je profesor Miroslav Mikulčić iz Čakovca, voditelj proizvodnje u firmi Jelen. Polaznice su učile osnove kože, vrste obuće, vrste ljepila, džonova i sve ostale elemente bitne za izradu obuće. Kroz rad s profesorom su polaznice učile koristiti strojeve koje smo kupili kroz projekt. Pomogao nam je u upoznavanju sa osnovama izrade obuće, materijalima, tekstilom, te ostalim bitnim elementima u samom procesu proizvodnje obuće.

Praktična nastava izrade obuće u kombinaciji sa obućom izrađenom tehnikom filcanja vodila je Marina Orešković Fumić, vanjska suradnica i asistentica na Tekstilno–tehnološkom fakultetu i majstorica ortopedske obuće.

Polaznice su zajedno s voditeljicom radile na dizajnu papuča:

 • Filcane papuče
 • Kožne papuče

Organizacija edukacije prodajnih vještina – Integra znanja sa svojim stručnjacima vodila je edukacije koje su nam jako bitne kako bismo razvili i unaprijedili znanja i vještine profesionalne prodajne komunikacije prema potvrđenim modelima i najboljom praksom s namjerom praktične upotrebe.

Direktorica Tanja Kranjca sa svojim timom stručnjaka organizirala je za članove i zaposlenice udruge Prospero edukacije prodajnih i prezentacijskih vještina kako bismo znale naše proizvode predstaviti i prezentirati na tržištu.

 • Izrada poslovnog i marketing plana
 • Priprema dokumentacije za osnivanje društvenog poduzeća
 • Promidžba i vidljivost
Područje provedbe projekta:

Općina Gračac

Razdoblje provedbe projekta:

1.lipnja 2017. godine – 31.svibnja 2018. godine

Kontakt osoba:

Voditeljica projekta:
Greta Drlja, udruga Prospero, Hrvatskog proljeća 1,
br. tel: 023/773-384

Ukupna vrijednost projekta: 466 357,60 HRK

Iznos koji sufinancira EU (100% bespovratnih sredstava): 459 375,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2017. – 31.5.2018.

 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je upravljačko tijelo
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je ugovorno tijelo.
 • Projekt je financiran iz sredstava Europske unije iz Socijalnog fonda.

Projektna događanja pratite na facebook stranici Udruga Prospero

Poveznica na relevantne internetske stranice:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge Prospero i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije odnosno Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.