Cilj projekta “Održivo društveno poduzeće” je povećati zapošljivost ranjiivih i marginaliziranih skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada razvijanjem za njih prilagođenih programa kako bi mogli doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u zajednici.
  • Cilj je potaknuti razvoj i poslovanje udruge kako bi stekla kapacitete za osnivanje društvenog poduzeća.

Aktivnosti projekta:

  • Organizacija edukacije (izrada obuće tehnikom filcanja)
  • Edukacija za osposobljavanje za poslove obuće
  • Praktična nastava izrade obuće u kombinaciji sa obućom izrađenom tehnikom filcanja
  • Organizacija edukacije prodajnih vještina
  • Izrada poslovnog plana i marketing plana

Ciljana skupina su nezaposlene žene i mladi, s područja Gračaca, 10 članova udruge Prospero, radno sposobni u dobi od 18 do 45 godina. Prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.
Bespovratna sredstva u iznosu od 459.375,60 kuna.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je upravljačko tijelo, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je ugovorno tijelo.
Projekt je financiran iz sredstava Europske unije iz Socijalnog fonda.

Ovim projektom pokrenut ćemo proizvodnju obuće, poglavito filcane od vune u sklopu koje ćemo zapošljavali žene i mlade. Kroz povećanje proizvodnje i asortimana proizvoda imati ćemo pokrivenu cijelu godinu sa proizvodnjom i prodajom proizvoda kako bi se socijalno poduzeće koje planiramo osnovati moglo održati i cijelu godinu imati prihode, a samim time imati zaposlene radnike cijelu godinu. Ovim projektom bi smo pokrenuli zapošljavanje u sklopu društvenog poduzetništva i potaknuli druge na preslikavanje modela.