Program za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici, MINI ESF- javni rad Zaželi po mjeri.  Pomoć zajednici financiranog iz EU sredstava Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godina.

Projekt Program javnih radova za aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ ugovaratelj je HZZ, inicijator programa je Općina Gračac, a izvršitelj je Udruga Prospero. Kroz program je bilo zaposleno 11 žena na period od 8 mjeseci na poslove njege i pomoći u kući starim i nemoćnim osobama.

 

Ciljevi  projekta:

  • pružiti potporu zapošljavanju i pristupu tržištu rada ženama koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada
  • prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba i njihova socijalizacija, a samimi time poboljšanje kvalitete života.

 

Rezultati projekta:

Jedanaest dugotrajno nezaposlenih žena dobilo priliku da radi i budu zaposlene na društveno korisnom poslu njege i pomoći u kući osam mjeseci

Četrdeset osam  osoba dobilo njegu i pomoć u kući i čime im je poboljšana kvaliteta života i smanjena mogućnost prerane institucionalizacije.

 

 

Trajanje projekta 8 mjeseci 01. travnja 2016. god.do 30.studeni 2016.god, ukupna vrijednost projekta je 314.471,04 kn financiranih iz Europskog socijalnog fonda.