Keramika je grana umjetnosti koja nagrađuje na najdirektniji način spajajući elemente vode, zemlje, zraka i vatre u procesu stvaranja umjetničkog s uporabnim. Kroz četiri elementa: zemlja, voda, zrak i vatra, pustite na slobodu svoje misli i maštovitost, raširite krila svoje kreativnosti. Glinu pod prstima pretvorite u zdjele, ćupove, šalice, likove iz mašte. Vjerujte svojoj intuiciji i pustite kreativnosti da Vas vodi. Želite li probuditi svoju kreativnost, ne morate biti posebno nadareni. Potrebni su Vam samo entuzijazam i strpljenje!

Lončarstvo je umijeće proizvodnje keramičkih posuda od gline i jedno je od prvih zanata koji su se pojavili s nastankom ljudske kulture. Postupak se vrši oblikovanjem vlažne gline uz pomoć lončarskog kola.

Cilj ovog tečaja je da polaznici ovladaju procesom oblikovanja i izrade predmeta od keramike te osnovnim tehnikama oblikovanja keramike, ukrašavanja površine, bojanja i oslikavanja te sušenja i pečenja keramike.

Tečaj oblikovanja keramike pod vodstvom je majstorica keramike Slavica Miličić i Lucije Grubešić.

 

PRIPREMA GLINE ZA OBLIKOVANJE -4 h

Sušenje mokre gline na gipsanim pločama

Priprema gline za rad potrebne plastičnosti i bez grudica i džepova zraka. Dodavanje pijeska ili šamota u glinu.

 

TEHNIKE OBLIKOVANJA PREDMETA-32 h

Tehnika oblikovanja prstima 8 h

Modeliranje izvaljanim trakama (tehnika „Valjčića“) 8 h

Tehnika oblikovanja pomoću istanjenih masa (ploča) 8 h

Obrada, spužvarenje 8 h

 

PRVO PEČENJE KERAMIČKIH PREDMETA BISKVIT -12

Nanošenje boje engobe na nepečen predmet  8 h

Priprema predmeta od gline za pečenje 2 h

Slaganje predmeta u peć 1 h

Programiranje i uključivanje peći 1  h

 

GLAZIRANJE   I OSLIKAVANJE I DRUGO PEČENJE KERAMIKE 16 h

Oslikavanje biskvita-4 h

Glaziranje biskvita- 4 h

Pečenje glazirane keramike- 4 h

Oslikavanje nadglazurnim bojama i priprema za treće paljenje 4 h

 

LONČARSTVO-20 h

Lončarsko kolo: rad na kolu, priprema gline, centriranje, otvaranje

Druga obrada, izrada ručki, oslikavanje i graviranje na lončarskom kolu