Udruga Prospero oformila je povijesnu postrojbu Ličke pukovnije s autentičnim uniformama iz 18. i 19. stoljeća s ciljem uprizorenja bitaka kod Gračaca i sudjelovanja na manifestacijama i sličnim događanjima uprizorenja bitaka u Hrvatskoj i šire. Jedan od ciljeva Udruge Prospero je omogućiti osnivanje samostalne Povijesne postrojbe Ličke pukovnije koja će u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, Općinom Gračac ogranizirati manifestacije oko uprizorenja bitaka i defilea, te na taj način povećati turističku ponudu zajednice.

Za uprizorenje bitaka Udruga Prospero prijavila se na natječaj Općine Gračac od koje su pribavljena sredstva za materijale i puške za glasno pucanje u iznosu od 15.269,60 HRK/2.026,62 EUR

Osim Općine Gračac JADRANSKI NAFTOVOD d.d. sponzorirao je nabavku materijala u iznosu od 10.000,00 HRK/1.327,22 EUR.

Održivo društvo d.o.o. osnovano od strane Udruge Prospero, volonterskim je angažmanom izrade uniformi, kapa i cipela od nabavljenih materijala omogućilo provedbu aktivnosti.

Više o Održivom društvu d.o.o. na linku: https://kalliopi-od.hr/

Dosadašnje aktivnosti:
  • Izrađene uniforme, cipele i kape
  • Izrađene uniforme za djecu
  • Defilei ulicama Gračaca
  • Drilovi i vježbe ispred prostorija Udruge
Planirane Aktivnosti:
  • Uprizorenje bitke na Mrtvim Barama
  • Uprizorenje zasjede i bitke na Gubavčevom polju
  • Izrada dodatnih uniformi, cipela i kapa
  • Izrada dodatnih uniformi za djecu
  • Uključivanje večeg broja osnovnoškolaca u sklopu izvannastavnih aktivnosti
Izrađene uniforme, kape, cipele muškete:

Defile ulicama Gračaca

Drilovi ispred prostorija Udruge

Opširnije o bitkama s prostora Gračaca:

Napoleonova osvajanja
U proljeće 1809. godine Napoleon Bonaparte osvojio je Italiju, dok su Jadransku obalu osvojile snage Generala Augustea Marmonta koji je krenuo iz Dalmacije preko Like prema Senju kako bi se sastao sa snagama cara Napoleona.

Lička pukovnija, u sklopu snaga tadašnje Austro-ugarske monarhije, otjerala je Francuze s pozicija na rijeci Zrmanji krajem mjeseca travnja, ipak Francuski protunapad sredinom mjeseca svibnja poništio je napredovanje Austro-ugarskih snaga. Ličke snage pružile su odličan otpor sljedećih mjeseci Marmontovim trupama. 

Ipak Austro-ugarske snage izgubile su sljedeće bitke u mjestu Pribudić kod Gračaca i u mjestu Grab na "Mrtvim barama". Obrana je probijena, te se General Marmont sa svojim snagama uspješno probio prema Ljubljani gdje je nastavio svoj pohod prema Grazu.

Bitka Ličke pukovnije s Marmontovim snagama u Grabu ostala je daleko poznata po tome da je bila teška i sa puno žrtava. U bitci je poginulo oko 600 vojnika, po 300 poginulih na svakoj strani. Bila je to borba prsa u prsa, nakon koje je ogromna količina krvi ostala na bojnom polju, iz tog razloga mjesto bitke je poslije prozvano „Mrtvim barama“.

Na "Mrtvim barama" za vrijeme bitke čak je i veliki general Marmont (vojskovođa i osobni prijatelj Napoleona) pao ranjen.
Turska osvajanja
Za vrijeme Osmanskih osvajanja u kolovozu 1739. godine Lička pukovnija ponovno se našla u obrambenoj ulozi u kojoj su demonstrirani uspješni rezultati.

Vojvoda Medina Rukavina iz Lovinca poduzeo je pljačkaški pothvat Osmanskih područja sve do Bjelajskog polja kod Bosanskog Petrovca iz kojeg se vratio sa znatnim plijenom u obliku stoke.

Istog mjeseca okupila se Osmanska vojska predvođena trojicom Bosanskih paša od kojih je glavni bio paša Kulenović iz Vakufa. Osmanska vojska upala je na Krbavski teritorij i 24. kolovoza stigla pred Mazin. Dujam Došen iz Gračaca uspio je sa svojim snagama odbiti Osmansku prethodnicu, ali je glavnina vojske nastavila svoj pljačkaški pohod prema Sv. Petru i Gračacu. Iz Gračaca Osmanske snage okrenule su se natrag prema Bosni i prenoćile su na Gubavčevom polju u okolici Gračaca.

Ličke snage okupile su se pod Dujamom Došenom i porkulabima Šimom Jukićem, Gajom Marinkovićem, te Grubom Oreškovićem kako bi napali Osmanlije iz zasjede. 25. kolovoza Osmanskim snagama na Gubavčevom polju nanešen je težak poraz, prilikom čega je poginulo 3000 Osmanlija, dok ih je 200 zarobljeno. S Ličke strane poginuli su porkulabi Jukić i Knežević.

Nakon poraza prilikom povlačenja preostale Osmanske snage razdvojile su se u dva dijela. Prvi dio Osmanskih snaga koji se povlačio prema Mazinu napadnut je od strane Ličkih snaga pod vodstvom nadkapetana Depoczija, a drugi dio Osmanskih snaga koji se povlačio prema Velikoj Popini napadnut je od strane Ličkih snaga pod vodstvom kapetana Martina Kneževića i porkulaba Ivana Kalinića.

Dujam Došen, seoski knez/vojvoda kasnije stiće čin satnika, dva porkulaba Orešković i Kalinić, također 1746. godine postaju satnici. Ovaj primjer upućuje kako su pri dodjeli časničkih mjesta značajnu ulogu imali uspjesi na bojnom polju.