Udruga Prospero je ostvarila partnerstvo u sklopu programa ZAŽELI – zapošljavanje žena.

Ovim projektom u potpunosti financiran sredstvima EU u iznosu od 5.131.881,00kn osigurana su sredstva za zapošljavanje 30 žena, 20 sa područja Gračaca, 10 sa područja Srba. Skrb će dobiti 120 korisnika starije životne dobi.
Cilj ovoga projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zaposlenih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Udruga Prospero će provoditi osposobljavanje za žene kroz program, tj. educirati ih za zanimanja za koja budu zainteresirana, time ih obrazovno i ekonomski osnažiti, te im omogućiti da povećaju osjećaj veće vrijednosti, korisnosti i samopouzdanja.

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

CILJANA SKUPINA:  Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 5.131.881,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar,  HZZ Područni ured Zadar, udruga Majka Terezija.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 15. 06. 2018. godine do 15. 12. 2020. godine.